Hvordan sorteres?

Adventskrans

Skal sorteres som:

Restaffald, Metal, Haveaffald

Grangrene skal sorteres som haveaffald. Rester af ler skal i restaffald eller på genbrugsstationen, hvis det er større mængder. Metalgenstande skal i metalbeholderen. Hvis du ikke vil genbruge pynten, skal den i restaffald.

Se på kortet hvor det kan afleveres

Se video om, hvad der sker med metalaffaldet

Video Url