Fotograf
Thorbjørn Hansen

Sorteringsguide

I tvivl om, hvordan affaldet skal sorteres? Brug sorteringsguiden og få svar.

7 hyppige fejl i din (nabos) sortering

Disse ting ender alt for ofte i restaffald. Læs her, hvordan de sorteres korrekt:

Beregn dit affald og se, hvad det kan blive til

Vidste du fx, at 5 store og 3 små dåser metal om ugen i et år kan blive til 254 nye konservesdåser?

Når du sorterer dit affald, kan det bruges igen. Så er du med til at sikre, at gode ting ikke går til spilde – til gavn for miljø og klima.