Sådan sorterer du haveaffald

Find ud af, hvordan du sorterer haveaffald, hvad der sker med det indsamlede haveaffald, og hvordan det påvirker klimaet.

Sortering af Haveaffald

Checkmark ikon Dette skal sorteres som Haveaffald

 • Planter og plantedele
 • Nedfaldsfrugt
 • Grene m.m. fra træbeskæring og hækafklip
 • Stammer og stød (i det omfang de er håndterbare)

Minus ikon Dette skal ikke sorteres som Haveaffald

 • Jord
 • Bionedbrydelige plastposer

Tømning og indsamling af haveaffald

Haveaffald indsamles via henteordning fra etageejendomme og villaer i perioden fra 1. marts til 30. november. Haveaffaldet afhentes i beholdere eller sække samt i bundter hos villaer.

I etageboliger skal den affaldsansvarlige bestille afhentning af haveaffaldet på Nem Affaldsservice.

Bor du i hus, kan du se tømmedato for haveaffald på Nem Affaldsservice. Indtast din adresse og vælg "Tømmekalender".

Gå til Nem Affaldsservice

Har du store mængder haveaffald?

Har du en stor mængde haveaffald (mere end 10 m³), som du ønsker hentet på én gang, skal du aflevere det på genbrugsstationen.

Find din nærmeste genbrugsstation

Det skal du vide om haveaffald

Vis alle

Hvis du bor i hus

 • Dit haveaffald bliver afhentet 9 gange i perioden fra 1. marts til 30. november.
 • Bruger du sække til dit haveaffald, skal de være af papir. De må maks. veje 10 kg.
 • Stil din beholder, sæk eller bundter ud til fortovet.
 • Beholderen skal stå med håndtaget udad.
 • Bundter skal være samlet med snor. De må ikke være samlet med plaststrips, ståltråd og lignende. Bundterne må maks. være 120 cm lange og 50 cm brede.
 • Løse grene må maks. være 120 cm i længden.
 • Stammer, stød og større grene kan også stilles ud til fortov, men skal være håndterbare.

Hvis du bor i lejlighed

Det skal du vide om kompost

Vis alle

Hvad må jeg kompostere?

Udover haveaffald må du også kompostere madaffald, som ikke indeholder animalske produkter, fx affald fra frugt og grøntsager, kaffegrums, tebreve, brugt køkkenrulle, skaller fra æg og nødder.

Hvordan får jeg en kompostbeholder?

Jeg bor i hus

Bor du i hus, kan du kun bestille kompostbeholderen i havesæsonen mellem marts og november.

Bestil en kompostbeholder via Nem Affaldsservice

Jeg bor i en lejlighed

Bor du i lejlighed med en fælles have, kan du sammen med de andre lejligheder købe en kompostbeholder til jeres gård.

Læs, hvordan du kommer i gang med at fælleskompostere

Hvor kan jeg hente kompost?

Om foråret kan du hente gratis kompost til din have på genbrugsstationerne. På Borgervænget Genbrugsstation kan du hente kompost hele året.

Find din nærmeste genbrugsstation

Hvordan fungerer juletræsindsamlingen?

Ligesom de foregående år indsamler vi juletræerne, så de kan blive genanvendt til kompost.

Sidste jul indsamlede vi 283 tons juletræer i løbet af december, januar og februar måned. Det svarer til ca. 43.500 juletræer.

Husk, at der hverken må være pynt eller fod på juletræet, når du afleverer det. Hvis juletræsfoden er af ubehandlet træ, må du gerne lade den sidde på. Dit juletræ må være op til 2 meter. Er det højere skal du sørge for at skære det i mindre stykker, så renovationsfolkene kan håndtere det.

Indsamling fra etageboliger

Bor du i etageejendom, sørger jeres affaldsansvarlige for at udpege en opsamlingsplads og for at bestille afhentning af jeres juletræer.

I kan allerede nu bestille afhentning af ejendommens juletræer. Vi henter juletræer fra d. 27. december 2023 til og med 12. februar 2024. Sidste dag for bestilling af afhentning af juletræer er 8. februar. 

Indsamling fra villaer

Bor du i villa, har du en fast afhentningsdato, som kan ses i Nem Affaldsservice.

 

Der hentes kun juletræer fra villaer i januar og til midten af februar, men du kan altid aflevere dit juletræ på en af byens 17 genbrugsstationer.

Haveaffaldet udsorteres til gødning og biobrændsel

Det indsamlede haveaffald transporteres til et behandlingsanlæg, hvor det opdeles i to. En grov del som kaldes ved-delen og en finere del. Frasorteret 'rejekt' som fx plastikposer sendes til forbrænding.

Veddelen udgør ca. 15-25 procent af det samlede have -og parkaffald. Denne tørres og anvendes til biobrændsel. Den finere del gennemgår en kontrolleret kompostering og udbringes som gødning på landbrugsjord.

Reelt genanvendes 82 procent af det indsamlede haveaffald.