Læs om sortering af haveaffald

Sådan sorterer du haveaffald

Vi indsamler haveaffald fra marts til november. Find ud af, hvordan du sorterer haveaffald, hvad der sker med det indsamlede haveaffald, og hvordan det påvirker klimaet.

Sortering af Haveaffald

Checkmark ikon Dette skal sorteres som Haveaffald

 • Planter og plantedele
 • Nedfaldsfrugt
 • Grene m.m. fra træbeskæring og hækafklip
 • Stammer og stød (i det omfang de er håndterbare)

Minus ikon Dette skal ikke sorteres som Haveaffald

 • Jord
 • Bionedbrydelige plastposer

Tømning og indsamling af haveaffald

Haveaffald indsamles via henteordning fra etageejendomme og villaer i perioden fra 1. marts til 30. november. Haveaffaldet afhentes i beholdere eller sække samt i bundter hos villaer.

I etageboliger skal den affaldsansvarlige bestille afhentning af haveaffaldet på Nem Affaldsservice.

Bor du i hus, kan du se tømmedato for haveaffald på Nem Affaldsservice. Indtast din adresse og vælg "Tømmekalender".

Gå til Nem Affaldsservice

Har du store mængder haveaffald?

Har du en stor mængde haveaffald (mere end 10 m³), som du ønsker hentet på én gang, skal du aflevere det på genbrugsstationen.

Find din nærmeste genbrugsstation

Det skal du vide om haveaffald

Vis alle

Hvis du bor i hus

 • Dit haveaffald bliver afhentet 9 gange i perioden fra 1. marts til 30. november.
 • Bruger du sække til dit haveaffald, skal de være af papir. De må maks. veje 10 kg.
 • Stil din beholder, sæk eller bundter ud til fortovet.
 • Beholderen skal stå med håndtaget udad.
 • Bundter skal være samlet med snor. De må ikke være samlet med plaststrips, ståltråd og lignende. Bundterne må maks. være 120 cm lange og 50 cm brede.
 • Løse grene må maks. være 120 cm i længden.
 • Stammer, stød og større grene kan også stilles ud til fortov, men skal være håndterbare.

Hvis du bor i lejlighed

Det skal du vide om kompost

Vis alle

Hvad må jeg kompostere?

Udover haveaffald må du også kompostere madaffald, som ikke indeholder animalske produkter, fx affald fra frugt og grøntsager, kaffegrums, tebreve, brugt køkkenrulle, skaller fra æg og nødder.

Hvordan får jeg en kompostbeholder?

Jeg bor i hus

Bor du i hus, kan du bestille kompostbeholderen i havesæsonen fra marts til november.

Bestil en kompostbeholder via Nem Affaldsservice

Jeg bor i lejlighed

Bor du i lejlighed med en fælles gårdhave, kan I gå sammen i grundejerforeningen om fælleskompostering.

Læs mere om fælleskompostering i etageejendomme på kk.dk

Hvor kan jeg hente kompost?

På Borgervænget Genbrugsstation, Sydhavn Genbrugscenter og Vermlandsgade Genbrugsstation kan du hente kompost hele året. Husk en beholder til kompostmulden.

Find din nærmeste genbrugsstation

Læs mere om kompostmuld på ARC's hjemmeside

Haveaffaldet udsorteres til gødning og biobrændsel

Det indsamlede haveaffald transporteres til et behandlingsanlæg, hvor det opdeles i to. En grov del som kaldes veddelen og en finere del. Frasorteret 'rejekt' som fx plastikposer sendes til forbrænding.

Veddelen udgør ca. 18 procent af det samlede have -og parkaffald. Denne tørres og anvendes til biobrændsel. 

Den finere del gennemgår en kontrolleret kompostering og udbringes som gødning på landbrugsjord.

Reelt genanvendes 82 procent af det indsamlede haveaffald.