Læs om sortering af plast

Sådan sorterer du plast

Find ud af, hvad der skal sorteres som plast, hvad der sker med det indsamlede plastaffald, og hvordan det påvirker klimaet.

Sortering af Plast

Checkmark ikon Dette skal sorteres som Plast

 • Blød såvel som hård plast
 • Plastemballage fra mad, slikposer og lignende
 • Plastflasker uden pant
 • Dunke, beholdere og bestik af plast
 • Plastfolie, plastikposer og bobleplast

Minus ikon Dette skal ikke sorteres som Plast

 • Plastemballage med metalfolie, fx visse typer chipsposer, kaffeposer, chokoladeindpakning mv.
 • PVC, fx gummistøvler
 • Emballage fra kemikalier, maling, medicin og makeup
 • Uhygiejnisk plast, fx tandbørster og toiletbørster
 • Produkter sammensat af forskellige materialer, som du ikke kan skille ad
 • Bionedbrydelige poser og bioposer

Tømning af plastaffald, mad- og drikkekartoner

Plast indsamles via henteordning i både etageejendomme og villaer. I Københavns Kommune indsamles plast og mad- og drikkekartoner i samme beholder.

På Nem Affaldsservice kan du se i en kalender, hvornår plastaffaldet bliver tømt næste gang. Indtast din adresse og vælg "Tømmekalender".

Gå til Nem Affaldsservice

Hvad sker der med plastaffaldet?

Vis alle

Plastaffaldet sorteres og omlastes

Plast og mad- og drikkekartoner bliver omlastet i København og transporteres til et sorteringsanlæg i Tyskland. Her bliver mælkekartonerne sorteret fra, og plasten bliver sorteret i forskellige plasttyper.

De forskellige plasttyper afsættes til en række forskellige genanvendelsesanlæg i EU/EØS.

Plastaffaldet består af mange forskellige typer plast

Københavns Kommune har stillet krav om, at mindst 75 procent skal afsættes til genanvendelse og maks. 25 procent som restfraktion til forbrænding.

Særligt for plastaffald er, at det består af mange forskellige plasttyper, og at der er en større andel af ikke-genanvendeligt materiale, fx rester af fødevarer.

Genanvendt plast bliver til nye produkter

På genanvendelsesanlæggene bliver de forskellige plasttyper forarbejdet. Der sker typisk en neddeling, finsortering og vask af plasten.

Plasten er nu en ny råvare i form af plastpiller eller -flager, der bruges til produktion af nye produkter. Det kan fx være plastemballager til shampoo og vaskemiddel, spande, dele til bil- eller byggeindustrien mv.

Den reelle genanvendelsesprocent

Reelt genanvendes 70 procent af den indsamlede mængde plastaffald.

 • 11
 • 22

Beregn dit affald fra plast og mad- og drikkekartoner

Fortæl os, hvor meget plastaffald samt mad- og drikkekartoner du typisk smider ud på en uge. Så kan du se, hvad det kan blive til.

Svar på de to spørgsmål ved at placere markøren på en skala og klik på ”Beregn”.