Læs om sortering af plast

Sådan sorterer du plast

Find ud af, hvad der skal sorteres som plast, hvad der sker med det indsamlede plastaffald, og hvordan det påvirker klimaet.

Sortering af Plast

Checkmark ikon Dette skal sorteres som Plast

 • Blød såvel som hård plast
 • Plastemballage fra mad, slikposer og lignende
 • Plastflasker uden pant
 • Dunke, beholdere og bestik af plast
 • Plastfolie, plastikposer og bobleplast

Minus ikon Dette skal ikke sorteres som Plast

 • Plastemballage med metalfolie, fx visse typer chipsposer, kaffeposer, chokoladeindpakning mv.
 • PVC, fx gummistøvler
 • Emballage fra kemikalier, maling, medicin og makeup
 • Uhygiejnisk plast, fx tandbørster og toiletbørster
 • Produkter sammensat af forskellige materialer, som du ikke kan skille ad
 • Bionedbrydelige poser og bioposer

Tømning af plastaffald, mad- og drikkekartoner

Plast indsamles via henteordning i både etageejendomme og villaer. I Københavns Kommune indsamles plast og mad- og drikkekartoner i samme beholder.

På Nem Affaldsservice kan du se i en kalender, hvornår plastaffaldet bliver tømt næste gang. Indtast din adresse og vælg "Tømmekalender".

Gå til Nem Affaldsservice

Hvad sker der med plastaffaldet?

Vis alle

Plastaffaldet sorteres og omlastes

Plasten omlastes i København og transporteres til et sorteringsanlæg i Tyskland. Her sorteres mad- og drikkekartoner og plasttyper i hver sine bunker til videre behandling.

De forskellige plasttyper afsættes til genanvendelsesanlæg i EU/EØS.

Københavns Kommune har stillet krav om, at mindst 75 procent skal afsættes til genanvendelse og maks. 25 procent som restfraktion til forbrænding.

Plastaffaldet består af mange forskellige typer plast

Særligt for plastaffald er, at det består af mange forskellige plasttyper, og at effektiv genanvendelse er svær på grund af sammensatte produkter.

Der er også en andel af ikke-genanvendeligt materiale i plastaffaldet, fx rester af fødevarer, eller produkter der ikke hører til i plastaffaldet.

Sammensætningen af plastaffaldet

Det indsamlede plastaffald består af: 

 • Blandet PET (Polyethylen Terephthalate): 4,6 procent
 • PP (Polypropylene): 8,7 procent
 • PE (Polyethylene): 5,5 procent
 • Blød plast: 26,1 procent
 • PET-bakker: 0,2 procent
 • Sort plast: 0,4 procent
 • Blandet plast: 23,7 procent
 • Mad- og drikkekartoner: 3,0 procent
 • Jern og aluminium: 3,5 procent
 • Sorteringsrest til forbrænding: 24,2 procent

Genanvendt plast bliver til nye produkter

På genanvendelsesanlæggene forarbejdes de forskellige plasttyper. Der sker typisk en neddeling, finsortering og vask af plasten.

Nu er plasten en ny råvare i form af plastpiller eller -flager, der bruges til produktion af nye produkter. Fx emballager til vaskemiddeldunke, paller eller dele til bilindustrien.

Der vil forekomme et tab af plastmaterialer i genanvendelsesprocessen, da man skal frasortere rester af fødevarer og sammensatte produkter, som forurener genanvendelsen.

Hvis man ønsker genanvendt plast af høj kvalitet, fx til ny emballageproduktion, vil tabet være større, end hvis der produceres transportpaller af plasten.

Den reelle genanvendelsesprocent

Reelt genanvendes 88 procent af den indsamlede mængde plastaffald.

 • 11
 • 22

Beregn dit affald fra plast og mad- og drikkekartoner

Fortæl os, hvor meget plastaffald samt mad- og drikkekartoner du typisk smider ud på en uge. Så kan du se, hvad det kan blive til.

Svar på de to spørgsmål ved at placere markøren på en skala og klik på ”Beregn”.