Læs om sortering af mad- og drikkekartoner

Sådan sorterer du mad- og drikkekartoner

Mad- og drikkekartoner som fx mælkekartoner og kartoner fra bønner, flåede tomater og juice skal sorteres sammen med plast.

Sortering af Mad- og drikkekartoner

Checkmark ikon Dette skal sorteres som Mad- og drikkekartoner

  • Mælkekartoner
  • Yoghurtkartoner
  • Juicekartoner
  • Kartoner til fx flåede tomater, kokosmælk, bønner og lignende

Minus ikon Dette skal ikke sorteres som Mad- og drikkekartoner

  • Karton fra morgenmadsprodukter og lignende
  • Karton der benyttes til tørre, dvs. ikke våde eller fugtige, produkter. Dette skal sorteres som pap

Spørgsmål og svar om mad- og drikkekartoner

Vis alle

Hvad er mad- og drikkekarton?

Mad- og drikkekartoner er lavet af karton og har en belægning på indersiden af plast eller alufolie.

De har indeholdt fødevarer af en slags, fx mælk, juice, kakao, plantemælk, bønner, flåede tomater, vaniljecreme eller mornaysauce.

Kartoner med en belægning af alufolie eller plast på indersiden kan du også sortere som mad- og drikkekartoner i din plastbeholder.

Hvorfor skal mad- og drikkekartoner sorteres?

Når vi genanvender i stedet for at bruge nye råvarer som fx træ og plast, belaster vi miljø og klima mindre, og får jordens ressourcer til at række længere. Fibrene i mad- og drikkekartoner er af høj kvalitet, og derfor gode at genanvende.

Regeringen har i sin klimaplan for en grøn affaldssektor peget på ti fraktioner, der skal sorteres på landsplan. Mad- og drikkekartoner er en af dem.

Skal jeg gøre noget med kartonerne?

Ja. Både plast og mad- og drikkekartoner skal tømmes for indhold, så godt du kan. Du må gerne folde kartonerne.

Du bestemmer selv, om du vil aflevere kartonerne med skruelåget på eller løst ved siden af.

Hvorfor skal kartoner fra mad og drikke sorteres som plast og ikke pap?

Den plast, vi indsamler fra dig, bliver i forvejen sorteret i forskellige plasttyper på anlægget. Derfor kan anlægget også godt finde ud af at sortere mad- og drikkekartoner fra plasten.

Hvis mad- og drikkekartoner kommer i det almindelige pap, vil de ødelægge kvaliteten af det sorterede pap, da kartonerne ofte er våde, eller har madrester på. Derfor samler vi mad- og drikkekartoner ind med plasten i stedet. Plasten tager nemlig ikke skade af fugt.

Indsamling og sortering af mad- og drikkekartoner

Mad- og drikkekartoner indsamles sammen med plastaffald via henteordning i både etageejendomme og villaer.

Efter indsamling transporteres mad- og drikkekartoner sammen med plastaffaldet til et sorteringsanlæg i Tyskland, hvor mad- og drikkekartoner adskilles fra plast. Kartonerne presses i baller og transporteres til en papirmølle i Tyskland.

Mad- og drikkekartoner genanvendes i nye pap-produkter

På papirmøllen neddeles kartonerne fra fuld størrelse til flager. Herefter vaskes organisk materiale væk, papirfibrene opblødes, og plast og aluminium fjernes fra fibrene.

Kartonerne er nu omdannet til papirpulp, som er papirfibre opslæmmet i vand. Papirpulpen er en ny råvare, der kan indgå i produktionen af nye pap-produkter. Plast og aluminium afsættes til genanvendelse i Tyskland.

Reel genanvendelsesprocent

Den reelle genanvendelsesprocent er ikke opgjort endnu. Miljøstyrelsen har angivet en generel reel genanvendelse på 72 procent.

Video: Se hvordan mad- og drikkekartoner bliver til nye pap- og papirprodukter

Video Url
  • 11
  • 22

Beregn dit affald fra plast og mad- og drikkekartoner

Fortæl os, hvor meget plast samt mad- og drikkekartoner du typisk smider ud på en uge. Så kan du se, hvad det kan blive til.

Svar på de to spørgsmål ved at placere markøren på en skala og klik på ”Beregn”.