Læs om sortering af madaffald

Sådan sorterer du madaffald

Madaffald skal sorteres i de grønne bioposer. Det indsamlede madaffald bliver til biogas og økologisk gødning.

Sortering af Madaffald

Checkmark ikon Dette skal sorteres som Madaffald

 • Al madaffald – råt og tilberedt
 • Sovs og fedt
 • Æg og æggeskaller
 • Nødder og nøddeskaller
 • Kaffegrums og kaffefiltre
 • Teblade og tefiltre
 • Brugt køkkenrulle
 • Afskårne blomster
 • Krydderurter i potte (sortér potte/emballage som plast)

Minus ikon Dette skal ikke sorteres som Madaffald

 • Jord
 • Dyrestrøelse, fx kattegrus og halm fra kaniner
 • Madaffald i emballage
 • Potteplanter, fx stueplanter eller fra haven

Tømning af madaffald

Madaffald indsamles via henteordning i både etageejendomme og villaer.

Hvad sker der med madaffaldet?

Vis alle

Madaffaldet sorteres og moses til en grød

Efter indsamling transporteres madaffaldet til et anlæg ved Solrød. Her findeles og sies madaffaldet, hvorefter det moses til en "biopulp", en flydende grød.

Fejlsorteringer og poser, også kaldet "rejekt", sorteres fra og bliver komposteret. Rejektet svarer til ca. 3 procent af det indsamlede affald.

Madaffaldet bliver til biogas og gødning

Biopulpen, det moste madaffald, ledes til biogasanlægget, der ligger lige ved siden af forbehandlingsanlægget. Her produceres biogas, ved at biogassen stiger til vejrs og indkapsles.

Biogassen opgraderes og sendes på naturgasnettet. Herfra kan det bruges til produktion af el og varme, bygas eller transport i gasdrevne biler.

Restproduktet fra bioforgasningen kaldes digestat. Det udbringes på landbrugsjord som gødning. Gødningen indeholder vigtige næringsstoffer, som nu er tilbage i naturens kredsløb.

Reelt genanvendes 97 procent af den indsamlede mængde madaffald.

Video: Se hvordan dit madaffald bliver til grøn energi og økologisk gødning

Video Url
 • 11
 • 22

Beregn dit madaffald

Fortæl os, hvor meget madaffald du typisk smider ud på en uge. Så kan du se, hvad det kan blive til.

Vidste du fx, at 3 fyldte bioposer med madaffald om ugen kan blive til hele 93 varme brusebade af 5 minutter?

Svar på de to spørgsmål ved at placere markøren på en skala og klik på ”Beregn”.