Hvordan sorteres?

Afkalkningsmiddel

Skal sorteres som:

Farligt affald

Aflever helst gift og kemikalier i den originale emballage. Bland det ikke sammen.
OBS. Denne type affald er så skadelig for miljøet, at den tomme emballage også skal afleveres som farligt affald.

Se på kortet hvor det kan afleveres