Piktogram for haveaffald

Haveaffald

Er du nysgerrig på, hvad der sker med dit haveaffald? Bliv klogere på, hvordan du sorterer haveaffald, hvad der sker med det indsamlede haveaffald, og hvordan det påvirker klimaet.

Sortering af Haveaffald

Dette skal sorteres som Haveaffald

 • Planter og plantedele
 • Nedfaldsfrugt
 • Grene m.m. fra træbeskæring og hækafklip

 

Dette skal ikke sorteres som Haveaffald

 • Større grene med diameter over 10 cm, stammer og stød.
 • Jord
 • Bionedbrydelige plastposer

Tømning og indsamling

Haveaffald indsamles via henteordning fra etageejendomme og villaer i perioden fra den 1. marts til den 30. november.

Haveaffald afhentes i beholdere, sække eller bundter. I etageboliger skal der bestilles afhentning af haveaffaldet.

Der er mod betaling mulighed for at få leveret en midlertidig container til haveaffald, hvis der ønskes større mængder haveaffald (mere end 10 m³) afhentet på én gang.

Det skal du vide om haveaffald

Hvis du bor i hus

 • Dit haveaffald bliver afhentet 9 gange i perioden fra 1. marts til 30. november.
 • Bruger du sække til dit haveaffald, skal de være af papir. De må maks. veje 10 kg.
 • Stil din beholder, sæk eller bundter ud til fortovet.
 • Beholderen skal stå med håndtaget udad.
 • Bundter må ikke være samlet med plaststrips, ståltråd og lignende. De må maks. være 120 cm lange og 50 cm brede.
 • Løse grene må maks. være 120 cm i længden og 10 cm i diameter.

Hvis du bor i lejlighed

Det skal du vide om kompost

Hvad må jeg kompostere?

Udover haveaffald må du også kompostere madaffald, som ikke indeholder animalske produkter, fx affald fra frugt og grøntsager, kaffegrums, tebreve, brugt køkkenrulle, skaller fra æg og nødder.

Hvordan får jeg en kompostbeholder?

Jeg bor i hus

Bor du i hus, kan du kun bestille kompostbeholderen i havesæsonen mellem marts og november.

Bestil en kompostbeholder via Nem Affaldsservice

Jeg bor i en lejlighed

Bor du i lejlighed med en fælles have, kan du sammen med de andre lejligheder købe en kompostbeholder til jeres gård.

Læs, hvordan du kommer i gang med at fælleskompostere

Hvor kan jeg hente kompost?

Om foråret kan du hente gratis kompost til din have på genbrugsstationerne. På Borgervænget Genbrugsstation kan du hente kompost hele året.

Find din nærmeste genbrugsstation

Udsortering til gødning og biobrændsel

Affaldet transporteres til et behandlingsanlæg, hvor haveaffaldet opdeles i to fraktioner. En grov del som kaldes ved-delen og en finere del. Frasorteret 'rejekt' som fx plastikposer sendes til forbrænding.

Veddelen udgør ca. 15-25 procent af det samlede have -og parkaffald. Denne tørres og anvendes til biobrændsel. Den finere del gennemgår en kontrolleret kompostering og udbringes som gødning på landbrugsjord.

Reelt genanvendes 82 procent af det indsamlede haveaffald.