Læs om sortering af batterier

Sådan sorterer du batterier

Find ud af, hvordan du sorterer batterier, og hvad der sker med indsamlede batterier.

Sortering af Batterier

Checkmark ikon Dette skal sorteres som Batterier

  • Alle former for batterier af en størrelse, der kan komme ind i batteribeholderen
  • Batterier fra fx legetøj og småt elektronik, fx computere og mobiltelefoner

Minus ikon Dette skal ikke sorteres som Batterier

Bilbatterier og andre større batterier over 500 g (fx til el-cykel eller el-løbehjul) skal afleveres på genbrugsstationen, eller dér hvor de er købt.

Indsamling af batterier

  • Bor du i etageejendom, så indsamles batterier via henteordning i opstillede batteribokse.
  • Bor du i villa, så indsamles batterier i de røde bokse til farligt affald.

Batterier kan også afleveres til en lang række detailhandlere.

Vil du være batteri-indsamler? Du kan hente en batterikasse på genbrugsstationen.

Find din nærmeste genbrugs- eller nærgenbrugsstation

Hvad sker der med de brugte batterier?

Vis alle

Batterierne sorteres

Efter indsamling afleveres batterierne til producentansvarsordningerne, som står for den videre behandling.

Som del af denne behandling transporteres batterierne til et sorteringsanlæg på Sjælland. Her sorteres batterierne efter deres kemiske sammensætning, hvorefter de transporteres til udenlandske specialbehandlingsanlæg i henholdsvis Tyskland, Finland, Frankrig og Polen.

Råstoffer fra batterierne udvindes til genanvendelse

De specialiserede anlæg skiller batterierne ad, og råstoffer som bly, kobber, nikkel, mangan, kobolt, jern, messing, zink og aluminium indgår i produktion af nye produkter.

De ikke-genanvendelige materialer fra batterierne bortskaffes ved forbrænding, mens en mindre andel går til deponi.

Reel genanvendelsesprocent

Der er ikke opgjort reel genanvendelse for batterier, da det er producentansvarsordninger, som står for behandling af batteriaffald.