Læs om sortering af farligt affald

Sådan sorterer du farligt affald

Find ud af, hvad der skal sorteres som farligt affald, og hvad der sker med det indsamlede farlige affald.

Sortering af Farligt affald

Checkmark ikon Dette skal sorteres som Farligt affald

 • Maling, malerbøtter og malerspande
 • Opløsningsmidler og kemikalier
 • Skrappe rengøringsmidler
 • Elpærer, LED-lyskilder og lysstofrør
 • Kosmetik og neglelak
 • Alle former for spraydåser
 • Håndsprit. Husk at se efter faresymbolerne
 • Batterier (placeres i separat beholder, hvis du bor i lejlighed)
 • Emballage, som har indeholdt farligt affald

Minus ikon Dette skal ikke sorteres som Farligt affald

 • Medicinrester og kanyler skal afleveres på apoteket
 • Tomme plastbeholdere og dunke fra fx milde rengøringsmidler og vaskemidler med faremærket 'sundhedsfare' (ligner et udråbstegn), skal sorteres som plast

Her kan du aflevere dit farlige affald

Farligt affald indsamles særskilt via henteordning fra henholdsvis etageboliger og villaer.

Her kan du aflevere det:

 • Miljøskab, hvis du bor i etagebolig
 • Miljøbokse, hvis du bor i villa
 • Genbrugs- og nærgenbrugsstationer
 • Farvehandlere, der tager imod malingrester, terpentin osv.
Billede
Eksempler på farligt affald: Gasflaske, malerspand, spraydåser, dunke med skrappe rengøringsmidler, elpærer, sparepærer og lysstofrør, beholdere med kemi eller lak, neglelak.
Eksempler på Farligt affald

Det skal du vide om farligt affald

Vis alle

Farligt affald hvis du bor i hus

Når du bor i hus, får du tømt din røde boks til farligt affald fire gange om året.

Boksen skal stilles ud senest kl. 7.00 samme dag, som den bliver tømt.

Boksen skal stilles synligt på matriklen, så renovationsarbejderen kan se den, når vedkommende går forbi på fortovet.

Husk, at låget skal kunne lukkes på boksen.

Du må gerne komme batterier i den røde boks til farligt affald.

Farligt affald hvis du bor i lejlighed

Når du bor i lejlighed, skal dit farlige affald placeres i ejendommens miljøskab.

Hvis jeres skab er med kodelås, er koden 4444.

Batterier skal afleveres i batteribeholderen.

Billede
De nationale faremærker "ætsende", "akut giftig", "brandfarlig", "miljøfare", "brandnærende", "kronisk sundhedsfare", "sundhedsfare", "gasser under tryk", "eksplosiv".
Her vises forskellige faresymboler du skal være opmærksom på.

Hvad sker der med det farlige affald?

Efter indsamling transporteres det farlige affald til SMOKA, hvor det bliver sorteret efter materialetype.

Herefter sendes det sorterede affald til behandling, hvilket enten kan være deponi, særlig behandling eller forbrænding. Farligt affald, såsom spildolie, genanvendes så vidt det er muligt. Er der tale om forbrænding, så foregår det kun på et forbrændingsanlæg, som har miljøgodkendelse til at måtte håndtere dette.

Andre materialer som batterier og elektronik udsorteres og afleveres til producentansvarsordningerne.