Læs hvordan du sorterer glas

Sådan sorterer du glas

Find ud af, hvad der skal i glascontaineren, hvad der sker med det indsamlede glas, og hvordan det påvirker klimaet.

Sortering af Glas

Checkmark ikon Dette skal sorteres som Glas

  • Alle typer glas, flasker og glasskår fra husholdningen – både farvet og klart glas
  • Tomme medicinglas
  • Krystalglas

Minus ikon Dette skal ikke sorteres som Glas

  • Porcelæn, fx tallerkner og fade
  • Vinduesglas
  • Medicinglas med rester af medicin. Det skal afleveres på apoteket.

Tømning og indsamling af glasaffald

Glas indsamles særskilt i offentligt opstillede glascontainere rundt i byen og via henteordning i etageejendomme.

Bor du i en etageejendom, kan jeres affaldsansvarlige bestille tømning af jeres glasbeholder på Nem Affaldsservice. Indtast adressen og vælg "Bestilling".

Gå til Nem Affaldsservice

Hvad sker der med glasaffaldet?

Vis alle

Noget glas sorteres til genbrug

Efter indsamling transporteres glasset til et sorteringsanlæg på Sjælland. Her bliver de hele glasflasker sorteret til genbrug, mens andet glas og skår sorteres til genanvendelse.

På sorteringsanlægget frasorteres uønskede materialer, og de flasker der egner sig til genbrug transporteres til et skylleri. På skylleriet gennemgår flaskerne en rensning, hvorefter de afsættes til genpåfyldning i Danmark og i Europa.

Glas til genbrug omfatter en bred vifte af forskellige flasketyper, dog med vinflasker som den primære udsortering.

Resten af glasaffaldet sorteres til genanvendelse

Den største andel af glasaffaldet er glas/skår, som bliver genanvendt på et dansk anlæg, der omsmelter glasset til nye glasprodukter.

Af det indsamlede glasaffald genbruges 31 procent som hele flasker og 68 procent bliver genanvendt.

  • 11
  • 22

Beregn dit glasaffald

Fortæl os, hvor meget glasaffald du typisk smider ud på en uge. Så kan du se, hvad det kan blive til.

Svar på de tre spørgsmål ved at placere markøren på en skala fra 0 til 10 og klik på ”Beregn”.