Læs om sortering af medicin

Sådan sorterer du medicin

Find ud af, hvordan du korrekt håndterer og sorterer medicinrester og medicinaffald.

Sortering af Medicin

Checkmark ikon Dette skal sorteres som Medicin

  • Medicinrester (både piller og flydende)
  • Kanyler, skalpeller og lignende affald

Her skal du aflevere medicinaffald

Medicinaffald skal afleveres på apoteket inden for åbningstid.

Selvom medicin går under betegnelsen "farligt affald", må det af sikkerhedsmæssige årsager ikke afleveres i skabene til farligt affald på din ejendom eller lignende.

Københavns Kommune sørger for, at affaldet hentes og behandles forsvarligt, når du har afleveret medicinrester på de københavnske apoteker.

Du kan aflevere insulinpenne til genanvendelse på apoteket.

Tom emballage kan afleveres til genanvendelse i beholderne ved husstanden efter det materiale, som emballagen er lavet af, fx glas eller plast. Indeholder emballagen rester af medicin, så skal det afleveres på apoteket.

Tomme blisterpakninger skal i restaffald.

Sådan håndterer og afleverer du dit medicinaffald

  • Du skal sørge for at aflevere affaldet i original emballage eller tilsvarende egnet emballage.
  • Emballagen skal være tæt og mærket, så indholdet nemt kan identificeres.
  • Affaldet skal afleveres personligt til en af apotekets medarbejdere.