Læs om sortering af papir

Sådan sorterer du papir

Find ud af, hvad der skal i papiraffald, hvad der sker med det indsamlede papir, og hvordan det påvirker klimaet.

Sortering af Papir

Checkmark ikon Dette skal sorteres som Papir

 • Aviser og ugeblade
 • Reklamer og magasiner
 • Kuverter og rudekuverter
 • Printerpapir
 • Gavepapir uden glimmer

Minus ikon Dette skal ikke sorteres som Papir

 • Karton og pap
 • Køkkenrulle
 • Vådt og snasket papir skal i restaffald
 • Papir med madrester og fedtafvisende belægning i restaffald.
 • Brunt papir og brune papirsposer skal i pap.
 • Gavebånd og sløjfer

Tømning af papiraffald

Papir indsamles via henteordning i både etageejendomme og villaer.

Makulering af papir

Du kan enten selv rive dine private papirer i stykker og aflevere dem i din beholder til papir. Eller du kan aflevere dine fortrolige papirer på genbrugsstationen under fuld sikkerhed.

På genbrugsstationerne Bispeengen, Kulbanevej, Hvidovre, Dragør, Sydhavn, Vermlandsgade, Borgervænget og Kirstinehøj er der mulighed for at få makuleret sine papirer.

Hvad sker der med papiraffaldet?

Vis alle

Papiraffaldet sorteres og køres til en papirmølle

Efter indsamling bliver papiraffaldet transporteret til et anlæg på Sjælland, hvor større fejlsorteringer bliver fjernet. Herefter "balles" papiret og transporteres til en papirmølle.

Dine fortrolige papirer kan også blive til nye papirprodukter.

På ARCs hjemmeside kan du læse mere om makulering af fortrolige papirer.

Dit brugte papir genanvendes til nye papirprodukter

På papirmøllen opslæmmes papiret til papirpulp, og restprodukter såsom klistermærker, clips og tape frasorteres mekanisk.

Den nye råvare, papirpulpen, kan indgå i produktion af nye papirprodukter, fx til at fremstille aviser, magasiner og æggebakker.

Reelt genanvendes 98 procent af den indsamlede mængde papiraffald.

 • 11
 • 22

Beregn dit papiraffald

Fortæl os, hvor meget papiraffald du typisk smider ud på en uge. Så kan du se, hvad det kan blive til.

Svar på de to spørgsmål ved at placere markøren på en skala fra 1 til 10 og klik på ”Beregn”.