Læs om sortering af restaffald

Sådan sorterer du restaffald

Se, hvad der skal sorteres som restaffald, og hvad der sker med affaldet.

Sortering af Restaffald

Checkmark ikon Dette skal sorteres som Restaffald

Restaffald er det affald, som ikke kan sorteres i de andre beholdere, fx:

  • Støvsugerposer
  • Kattegrus
  • Cigaretskodder
  • Bleer
  • Hygiejneaffald
  • Flamingo
  • Snasket/vådt papir eller pap, fx pizzabakke
  • Plastemballage med metalfolie, fx visse typer chipsposer, kaffeposer, chokoladeindpakning mv.

Tømning og indsamling af restaffald

Restaffaldet indsamles via henteordning fra alle husstande. På Nem Affaldsservice kan du se, hvornår affaldet bliver tømt næste gang. Indtast din adresse og vælg "Tømmekalender".

Gå til Nem Affaldsservice

Energi udnyttes til el og varme

Efter indsamling transporteres restaffaldet til Amager RessourceCenter (ARC) eller Vestforbrænding. Her bliver restaffaldet brændt og udnyttet til elektricitet og fjernvarme.

Restprodukt bruges til vejbygning

Ved afbrændingen dannes to restprodukter: slagger og flyveaske. Slagger kan eftersorteres og benyttes til vejbygning, mens flyveasken sendes til deponi.

Video: Se restaffaldets rejse

Video Url