Læs om sortering af stort indbo

Sådan sorterer du stort indbo

Find ud af, hvad der skal sorteres som stort indbo (tidligere storskrald), hvad der sker med det indsamlede store indbo, og hvordan det påvirker klimaet.

Sortering af Stort indbo

Checkmark ikon Dette skal sorteres som Stort indbo

 • Kasseret indbo, som er for stort til at være i en affaldsbeholder med lukket låg. 
 • Madrasser
 • Møbler af andre materialer end træ, fx havemøbler, gulvtæpper, klapvogne og barnevogne. 
 • Store genstande af plast og metal, som ikke kan være i affaldsbeholderen, fx autostol, vasketøjskurv, tørrestativ, trillebør, stangtennis. 
 • Cykler (skal markeres med teksten ”Fjernes af renovatør”) 

Minus ikon Dette skal ikke sorteres som Stort indbo

 • Byggeaffald som fx toiletter, håndvask, gips, mursten, isoleringsmaterialer. Dette skal afleveres på en genbrugsstation. 
 • PVC og imprægneret træ. Dette skal afleveres på en genbrugsstation eller nærgenbrugsstation. 
 • Jord, grus og sten. Dette skal afleveres på en genbrugsstation. 
 • Elektronikaffald som fx køleskab, vaskemaskine, elkoger, og tastatur er ikke stort indbo. Det skal sorteres som elektronikaffald.
 • Tekstilaffald.
 • Reb, snor og tovværk.
 • Små ting i poser og kasser som fx tøj, service, nips, CD’er, bestik og andet småt indbo.
 • Pap.

Bor du i lejlighed? Det skal du vide om stort indbo

Vis alle

Hvordan kommer jeg af med stort indbo?

Det er din vicevært eller affaldsansvarlige, der bestiller afhentning af stort indbo. 

Vi medtager max 10 m3 pr. afhentning. Har du større mængder stort indbo, skal du aflevere det på en genbrugsstation eller vente til næste afhentning. 

Sådan skal du stille stort indbo

Stort indbo og indendørs træ skal stå adskilt. 

Affaldet skal stilles, så der tages hensyn til renovationsmedarbejderens sikkerhed og arbejdsmiljø. Det betyder at: 

 • Både stort indbo og indendørs træ skal være frit tilgængeligt. 
 • Affaldet skal stilles op ad en mur eller et plankeværk, så det er let at håndtere. 
 • Skarpe og stikkende ting skal pakkes forsvarligt ind. Søm og skruer skal fjernes eller bankes ned. 
 • Spejle og låger med glas skal pakkes ind, så det ikke splintrer, når det knuses i skraldebilen. 
 • Brædder, bordplader, rør og lignende ikke må være længere end 2 meter. 
 • Affaldet skal kunne håndteres af to renovationsmedarbejdere uden hjælpemidler. Tunge gulvtæpper skal fx skæres i håndterbare dele eller placeres i en hjælpebeholder. 

Indendørs træ kan afleveres ved siden af stort indbo

Indendørs træ som fx brædder og planker, malede og lakerede møbler af træ skal sorteres som indendørs træ. Indendørs træ skal stilles for sig ved siden af stort indbo, da det hentes af forskellige biler. 

Paller skal markeres med teksten ”fjernes af renovationsmedarbejder”. 

Imprægneret træ skal sorteres på genbrugsstationen. 

Læs mere om hvordan du skal sortere Indendørs træ

Få hjælp til cykeloprydning i jeres ejendom på kk.dk

Læs mere om hvordan du skal sortere elektronik

Bor du i villa? Det skal du vide om stort indbo

Vis alle

Hvordan kommer jeg af med stort indbo?

Vi afhenter stort indbo fire gange om året. Du kan finde næste tømmedag i Nem Affaldsservice.

Gå til Nem Affaldsservice for at se næste tømmedato for stort indbo

Det skal stilles ud ved skel tidligst aftenen inden tømmedagen og senest kl. 6 på tømmedagen. 

Vi medtager max 10 m3 pr. afhentning. Har du større mængder stort indbo, skal du aflevere det på en genbrugsstation, eller vente til næste afhentning. 

Sådan skal du stille stort indbo

Stort indbo og Indendørs træ skal stå adskilt. 

Affaldet skal stilles, så der tages hensyn til renovationsmedarbejderens sikkerhed og arbejdsmiljø. Det betyder, at: 

 • Affaldet stilles så vidt muligt op ad en mur eller et stakit, så det er let at håndtere. 
 • Skarpe og stikkende ting skal pakkes forsvarligt ind. Søm og skruer skal fjernes eller bankes ned. 
 • Spejle og låger af glas skal pakkes ind, så det ikke splintre, når det knuses i skraldebilen. 
 • Brædder, bordplader, rør og lign. ikke må være længere end 2 meter. 

Som villaejer kan du også få hentet stort pap og elektronik samt stød og grene:

Elektronik 

Stort elektronik kan stilles frem ved til skel aftenen før tømmedagen. 

Småt elektronik, som ikke kan genbruges, skal afleveres i miljøboksen til farligt affald, hvis låget kan lukkes.  

Læs mere om, hvordan du skal sortere elektronik

Pap 

Stort pap, som ikke kan være i papbeholderen, kan samles med snor eller i en papkasse. Renovationsmedarbejderen tager det med, hvis du til gengæld stiller både papbeholder og det store pap frem ved skel. Dette skal stilles frem tidligst aftenen før tømmedagen for pap. Det skal undgå at pappet bliver vådt. 

Læs mere om hvordan du skal sortere pap

Haveaffald 

Haveaffald som fx stammer, stød og større grene fra træer kan stilles frem ved skel sammen med beholderen til haveaffald aftenen før tømmedagen for haveaffald. Grene skal skæres ned til max 1,2 meter. Træstammer, -stød og -stubbe skal være håndterbare for renovationsmedarbejderen. 

Læs mere om hvordan du skal sortere haveaffald.

Hvad sker der med det store indbo? 

Når stort indbo indsamles, bliver det læsset i en skraldebil, som komprimerer affaldet. Her bliver det trykket og presset, så der bliver mere plads i bilen. Affaldet køres til et behandlingsanlæg for stort indbo, hvor det der kan sorteres til genanvendelse, bliver sorteret fra.

De øvrige brændbare dele bliver til fjernvarme og elektricitet på forbrændingsanlægget.

I dag genanvendes ca. 30 procent af det indsamlede store indbo (tidligere storskrald). Københavns Kommune har løbende fokus på at udsortere flere fraktioner fra Stort indbo til genanvendelse.

Er der noget af det store indbo, som bliver genbrugt?

Brugbare genstande fra stort indbo og indendørs træ indsamles på udvalgte og overdækkede adresser. De indsamlede genstande bliver afleveret i genbrugsområderne på kommunens genbrugsstationer. 

Ønsker du ikke, at det affald, du afleverer i ordningen for stort indbo og indendørs træ bliver genbrugt, skal du sætte en seddel på, hvor der står ”ønsker ikke genbrug”. 

Indendørs træ indsamles for sig

Indendørs træ som fx møbler, planker og plader skal sorteres for sig og stilles adskilt, da det indsamles af forskellige skraldebiler. På den måde kan vi genanvende større mængder af det indsamlede træ. 

Læs mere om hvordan du skal sortere indendørs træ