Piktogram til storskrald

Storskrald

Er du nysgerrig på, hvad der sker med dit storskrald? Bliv klogere på, hvordan storskraldet behandles, og hvor meget af det som genanvendes.

Sortering af Storskrald

Dette skal sorteres som Storskrald

 • Stort indbo, fx stole, borde, reoler, gulvtæpper, senge og madrasser
 • Vinduesglas, spejle og andet glas (dette skal være pakket ind)
 • Stort plast og metal, som ikke kan være i de små beholdere 
 • Store stykker flamingo/polystyren
 • Materialer af plast, metal og glas fra mindre gør-det-selv-arbejde
 • Cykler, skal have en seddel med teksten "Fjernes af renovatøren"

Dette skal ikke sorteres som Storskrald

 • Byggeaffald og -materialer, fx mursten, tagsten, sanitetsudstyr, eller jord/sten/grus skal bortskaffes som byggeaffald
 • Små ting i poser og kasser som fx tøj, tekstiler, service og andet småt indbo

Bor du i lejlighed? Det skal du vide om storskrald

Hvad må jeg stille til storskrald?

 • Stort indbo, fx stole, borde, reoler, gulvtæpper, senge og madrasser
 • Vinduesglas, spejle og andet glas skal være pakket ind, så det ikke splintrer, når det kommer op i skraldebilen.
 • Store genstande af plast og metal, som ikke kan være i beholderne.
 • Store stykker flamingo/polystyren
 • Små mængder byggeaffald og -materialer af plast, metal og glas fra mindre gør-det-selv-arbejde
 • Cykler, skal være mærket med en seddel med teksten "Fjernes af skraldemanden".

Træ må også afleveres sammen med dit storskrald – maks. 10 m³

Træ til genanvendelse er fx brædder og planker, malede eller lakerede møbler af træ. Træ skal stilles for sig, da vi henter det med en anden bil. Paller, skal være mærket med en seddel med teksten "Fjernes af skraldemanden".

Nej tak til imprægneret træ (typisk træ som er brugt udendørs).

Hvad må jeg IKKE stille til storskrald?

 • Store mængder storskrald. Har du mere end 10 m³, skal du bestille en container til storskrald.
 • Små ting i poser og kasser som fx tøj, tekstiler, service og andet småt indbo. Små ting skal i beholderne til genanvendeligt affald, restaffald, eller på genbrugsstationen.
 • Imprægneret træ, fx hegnspæle, terrassebrædder og stolper
 • PVC, fx tagrender og gummistøvler
 • Byggeaffald og -materialer, fx mursten, tagsten, beton, sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus. Det skal sorteres som byggeaffald.

Hvordan kommer jeg af med mit storskrald?

Den affaldsansvarlige i ejendommen skal bestille afhentning af storskrald og stort elektronik.

Træ til genanvendelse bliver hentet separat, hvis det stilles adskilt fra det øvrige storskrald.

Få hjælp til cykeloprydning i jeres forening

Læs mere om, hvordan du kommer af med stort og småt elektronik

Sådan skal storskraldet stå, når det skal hentes

Storskrald skal stilles frem inden kl. 7.00 på afhentningsdagen og tidligst aftenen før.

Træ til genanvendelse skal stilles adskilt fra det øvrige storskrald, da det hentes separat.

Af hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø skal dit storskrald stilles, så det er let at håndtere for renovationsarbejderen. Det betyder:

 • Skarpe eller stikkende ting pakkes forsvarligt. Søm og skruer skal lægges ned, så skraldemanden ikke kommer til skade.
 • Vinduesglas, spejle og andet glas skal være pakket ind, så det ikke splintrer, når det kommer op i skraldebilen.
 • Dine ting må ikke være tungere end, hvad to personer kan løfte.
 • Dine ting må ikke stables højere end 120 cm.
 • Lange genstande, fx brædder, bordplader og rør, må ikke være længere end 150 cm.

Hvis din ejendom har en storskraldscontainer

Får din ejendom afhentet storskrald i en container, skal du være opmærksom på, at imprægneret træ, ubehandlet træ og stort elektronik ikke må komme i storskraldscontaineren. Det skal på nær- og genbrugsstationerne.

Find din nærmeste nær- og genbrugsstation

Byggeaffald er IKKE storskrald

Har du byggeaffald fra en renovering eller ombygning, så skal det IKKE sorteres som storskrald men som byggeaffald.

Se hvilke regler der gælder, når du skal af med byggeaffald

Hvis du har store mængder storskrald

Har du over 10 m³ storskrald du vi have afhentet, kan du bestille en midlertidig container eller selv køre det til genbrugsstationen.

Din affaldsansvarlige kan bestille en container til storskrald ved at logge ind på Nem Affaldsservice.

Gå til Nem Affaldsservice for at bestille container til storskrald

Der må ikke komme stort elektronik eller træ i en container til storskrald.

Læs om, hvordan du kommer af med stort og småt elektronik

Bor du i hus? Det skal du vide om storskrald

Hvad må jeg stille til storskrald?

 • Stort indbo, fx stole, borde, reoler, gulvtæpper, senge og madrasser
 • Vinduesglas, spejle og andet glas skal være pakket ind, så det ikke splintrer, når det kommer op i skraldebilen.
 • Store genstande af plast og metal, som ikke kan være i beholderne.
 • Store stykker flamingo/polystyren
 • Cykler, skal være mærket med en seddel med teksten "Fjernes af skraldemanden".
 • Små mængder byggeaffald fra mindre gør-det-selv-arbejder

Det må du også aflevere sammen med dit storskrald

Disse typer affald skal dog stå adskilt fra hinanden og det øvrige storskrald, da de afhentes af forskellige biler:

 • Træ til genanvendelse: fx brædder og planker, malede eller lakerede møbler af træ. Træ skal stilles for sig, da vi henter det med en anden bil. Paller, skal være mærket med en seddel med teksten "Fjernes af skraldemanden".
 • Elektronik, fx hårde hvidevarer, lamper og fladskærme, stilles for sig, da det afhentes separat til genanvendelse
 • Stort pap, som ikke kan være i beholderen til pap, skal foldes og samles i en papkasse, da det afhentes separat til genanvendelse.
 • PVC, fx tagrender og gummistøvler, stilles separat, da det afhentes separat til genanvendelse.
 • Små mængder imprægneret træ. Det er typisk behandlet udendørstræ, fx hegnsbrædder, terrassebrædder og stolper.

Hvad må jeg IKKE stille til storskrald?

 • Store mængder storskrald. Har du mere end 10m3, skal du bestille en container til storskrald.
 • Små ting i poser og kasser som fx tøj, tekstiler, service og andet småt indbo. Små ting skal i beholderne til genanvendeligt affald eller restaffald, eller på genbrugsstationen.
 • Motoriserede køretøjer og påhængsvogne, trailere samt dele heraf
 • Byggeaffald og -materialer, fx mursten, tagsten, beton, sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus. Det skal sorteres som byggeaffald.

Hvordan kommer jeg af med mit storskrald?

Sådan skal dit storskrald stå, når det skal hentes

Du skal stille dit storskrald frem inden kl. 7.00 på afhentningsdagen og tidligst aftenen før. Stil dit storskrald på fortovet, så det ikke er til gene for forbipasserende.

Storskrald skal stå opdelt, så det er nemt at håndtere. Træ til genanvendelse, PVC, stort pap, elektronik og imprægneret træ skal stå adskilt fra hinanden og det øvrige storskrald, så det kan blive hentet for sig.

Af hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø skal dit storskrald stilles, så det er let at håndtere for skraldemanden. Det betyder, at:

 • Skarpe eller stikkende ting pakkes forsvarligt. Søm og skruer skal lægges ned, så skraldemanden ikke kommer til skade.
 • Vinduesglas, spejle og andet glas skal være pakket ind, så det ikke splintrer, når det kommer op i skraldebilen.
 • Dine ting må ikke være tungere end, hvad to personer kan løfte.
 • Dine ting må ikke stables højere end 120 cm.
 • Lange genstande, fx brædder, bordplader og rør, må ikke være længere end 150 cm.

Byggeaffald er IKKE storskrald

Har du byggeaffald fra en renovering eller ombygning, så skal det IKKE sorteres som storskrald men som byggeaffald.

Se hvilke regler der gælder, når du skal af med byggeaffald

Hvis du har store mængder storskrald

Har du over 10 m³ storskrald du vi have afhentet, kan du bestille en midlertidig container eller selv køre det til genbrugsstationen.

Gå til Nem Affaldsservice for at bestille container til storskrald

Der må ikke komme stort elektronik eller træ i en container til storskrald.

Læs om hvordan du kommer af med stort og småt elektronik

Indsamling og videre behandling

Storskrald indsamles via henteordning fire gange om året fra villaer. Fra etageejendomme afhentes storskrald ved bestilling løst eller i container.

Efter indsamling transporteres storskraldet til et sorteringsanlæg på Sjælland. Her sorteres affaldet til genanvendelse, særlig behandling, forbrænding og anden bortskaffelse.

De nuværende fraktioner, der sorteres ud med henblik på genanvendelse, er pap, plast, småt jern, stort metal og træ. Københavns Kommune har løbende fokus på at udsortere flere fraktioner til genanvendelse fra storskraldet.

Reelt genanvendes ca. 15 procent af det indsamlede storskrald.

Hvad sker der med dit storskrald?

Dit storskrald bliver indsamlet med to, nogle gange hele tre, forskellige biler: En bil beregnet til genanvendeligt træ, en bil beregnet til det resterende blandede storskrald og nogle steder en bil til genbrugseffekter i storskraldet.

Træ, jern og metal bliver genanvendt.

Genbrugseffekter fra storskrald indsamles på udvalgte (overdækkede) adresser på Amager V, Amager Ø og Vesterbro/Kongens Enghave. De indsamlede genbrugelige ting bliver afsat på kommunens genbrugspladser. I løbet af de kommende år indsættes nye biler til indsamling af genbrugseffekter fra storskrald i resten af byen.

Ønsker du ikke, at dit storskrald bliver genbrugt direkte, skal du sætte en seddel på, hvor der står ”Ønsker ikke genbrug” på.

Indendørs træ som møbler, planker og plader kan blive genanvendt, når det står adskilt fra det øvrige storskrald, så det kan blive hentet for sig.

De øvrige brændbare dele bliver til fjernvarme og elektricitet på forbrændingsanlægget.