Indretning

Få inspiration til at indrette dit hjem med løsninger til affaldssortering og bliv klogere på, hvilke typer affald du har mest af. Det affald, du har mest af, skal være nemmest at komme til. Så sorterer du mest.

Disse affaldstyper har du mest af

Du producerer 308 kg affald om året. Derfor er det vigtigt, at du sorterer dit affald, så det kan genanvendes. Du har syv typer affald, som du håndterer i dagligdagen. Her kan du se, hvad der optager mest plads:

Plast ikon

Plast samt Mad- og drikkekartoner

Plast og mad- og drikkekartoner er det, du har mest af. Derfor er det godt at have en rummelig affaldsspand til disse typer affald.

madaffald ikon

Madaffald

Madaffald producerer du dagligt. Placér derfor din grønne spand, så den er nem at komme til, fx på køkkenlågen ved siden af dit restaffald.

pap ikon

Pap

Pap fra emballage, æggebakker og mindre æsker har du formentlig dagligt mellem hænderne. Derfor kan du med fordel placere en beholder til hverdagspap centralt i dit køkken.

Restaffald ikon

Restaffald

Selvom du sorterer dit affald, er der altid lidt tilbage, der skal i restaffald. Derfor er den god at have tæt ved hånden, fx på skabslågen.

Glas ikon

Glas

Glas har du formentlig ikke så meget af, men det fylder ofte. Derfor er det en god idé med en høj, smal beholder bagerst i dit køkkenskab.

Metal ikon

Metal

Dit metalaffald fylder typisk ikke så meget. Derfor kan du placere det bagerst i køkkenskabet.

papir ikon

Papir

Papir er nok det, du har mindst af i dit køkken. Derfor kræver det kun en lille beholder – måske bare en papirspose bagerst i dit køkkenskab.

Holder til køkkenkurv

Hæng din køkkenkurv til madaffald op ved siden af dit restaffald ved at bruge en holder. Når køkkenkurven kommer tættere på dig, bliver det nemmere at sortere madaffald.

Savner du mere inspiration til indretning?

Det er ikke alt affald, der kræver lige meget plads. I inspirationskataloget kan du få flere tips til sorteringsløsninger, så det passer til mængderne af dit affald.